Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

FatKiller is eigendom van Aliaz Cooperation SIA, die dit ook aanbiedt. Alle vermelde prijzen zijn inclusief belastingen.

Beperking

Wanneer u jonger bent dan 18 jaar moet u een van uw ouders of uw voogd verzoeken een koopovereenkomst met ons te sluiten. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan op factuur te bestellen als u jonger bent dan 18 jaar. Wanneer u een order wilt plaatsen en jonger bent dan 18 jaar, kunt u de gewenste betalingsmethode vooraf vastleggen.

Veilige betaling met het Paypal-formulier

Alle betalingen aan Aliaz worden verwerkt via een veilige verbinding. Deze verbinding wordt aanvaard door alle creditcardbedrijven. Opmerking: we bewerken de betaling enkel wanneer uw bestelling wordt verzonden. Na de bestelling wordt voorlopig het betreffende koopbedrag geblokkeerd ten behoeve van de uitlevergarantie.

14 dagen recht op retourneren

Bij elke bestelling van FatKiller hebt u 14 dagen het recht van retourneren. Dit betekent dat u bij het retourneren van uw bestelling kunt kiezen of u het volledige aankoopbedrag terug wilt ontvangen. Denk er alstublieft aan dat wij de kosten voor de retourzending zelf niet vergoeden. De verzendkosten draagt u zelf.

Het is enorm belangrijk dat de artikelen die u retourneert in dezelfde staat verkeren als bij ontvangst, anders behouden wij ons het recht voor uw retourzending af te wijzen. Wanneer u een product wilt retourneren, controleer dan goed of het product in dezelfde staat verkeert.

Het valt altijd onder uw eigen verantwoordelijkheid te garanderen dat uw pakket te goeder orde in ons magazijn aankomt.

Wanneer de bestelling met gratis verzendkosten wordt geleverd, worden de werkelijke verzendkosten in rekening gesteld. U moet bij het retourneren van uw bestelling altijd de verzendkosten betalen.

Wanneer u uw pakket wilt terugzenden, kunt u contact opnemen met onze klantendienst voor correcte aanwijzingen over het retourneren van uw pakket en om misverstanden te voorkomen.

Defecte producten

In het geval dat u product ontvangt dat tijdens de verzending werd beschadigd, vervangen wij het betreffende product zonder extra kosten voor u.

We kunnen geen onkostenvergoeding voor het beschadigde product aanbieden. In een dergelijk geval kunt u een vervangend product ontvangen.

Tevredenheidsonderzoeken/Geld-terug-garantie
Voor sommige producten bieden wij gegarandeerde tevredenheid met een geld-terug-garantie aan. U kunt deze producten volgens hun gebruiksdoel benutten en binnen 90 dagen na de aanschaf retourneren als u uw geld wilt terug hebben. Wanneer u niet tevreden bent met deze aanschaf, moet u uw bestelling binnen 90 dagen terugzenden. Een retourzending nadat deze 90 dagen zijn verstreken, wordt niet aanvaard.

Als u het pakket wilt terugzenden onder verwijzing naar onze tevredenheidsgarantie dient u bij terugzending nadrukkelijk op het pakket te vermelden dat u gebruik wilt maken van deze tevredenheidsgarantie. Denk eraan dat de tevredenheidsgarantie enkel geldt voor klant die het betreffende product daadwerkelijk hebben uitgeprobeerd – wanneer het product niet werd gebruikt, zijn onze Algemene Zakelijke Voorwaarden van toepassing.

Levering

Aliaz doet alle moeite om levering onder alle omstandigheden te garanderen. Aliaz noch zijn partners voor de uitlevering werken tijdens het weekeinde. Onze leveringsgarantie is enkel doordeweeks geldig. Het is ons doel om alle bestellingen binnen het vermelde tijdsbestek te verzenden. Neem echter in acht dat zich vertragingen bij onze leveranciers kunnen voordoen (bijv.: Omniva). Aliaz heeft aan zijn verplichting voldaan indien uw bestelling binnen het aangekondigde tijdsbestek werd verzonden uit ons magazijn. Bovendien willen wij benadrukken dat sommige producten mogelijk vanwege grote vraag kortstondig niet voorradig zijn in ons magazijn. Ook in dit geval is onze leveringsgarantie niet van toepassing.

Bestellingsbevestiging

Wanneer er een bestelling is gedaan, wordt deze onmiddellijk aan ons magazijn gezonden voor de afhandeling. Dit betekent dat we in sommige gevallen eventueel niet meer in staat zijn een geplaatste bestelling aan te passen, omdat deze reeds is verzonden.

Betaling per verzendfactuur

Nadat u de verzendfactuur samen met het product hebt ontvangen, kunt u besluiten het product te houden of terug te zenden, wanneer u het niet wenst te gebruiken.

Wanneer u de verzendfactuur voldoet, nemen wij aan dat u het product als zodanig hebt aanvaard.

Doet zich de situatie voor dat u besluit om de verzendfactuur niet te voldoen, omdat u het product niet wilt houden, dan bestaat de mogelijkheid het product te retourneren. Het product dient in dezelfde staat als ontvangen teruggezonden te worden. Mocht u het product in beschadigde toestand retourneren, dan heeft Aliaz het recht om schadevergoeding te verlangen.

De teruggave van het product is onderwerp van de afzonderlijke overeenkomst. Neem alstublieft contact op met Aliaz.

Wanneer u het product niet retourneert, neemt Aliaz aan dat de teruggave van het product niet mogelijk is en u de overeenkomst over de betaling en de teruggave van het product hebt geschonden. In dit opzicht heeft Aliaz het recht u tot betaling van het totaalbedrag van het product te manen en is de klant verplicht deze betaling te voldoen.

Denk eraan dat Aliaz in bezit blijft van het eigendomsrecht van de product totdat de verzendfactuur is voldaan. Tot dat moment blijft het product eigendom van Aliaz.

De betaling door de potentiële klant moet binnen de betalingstermijn worden voldaan aan een derde partij.

Alle rechten betreffende de incasso van deze facturen en het inzamelen van de producten worden overgedragen aan een derde partij die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van alle vorderingen. Wanneer de klant met betaling in gebreke blijft en het product niet retourneert, dan kan deze kwestie worden overgedragen aan een incassobureau.

De klant is in dit geval aansprakelijk voor de aanmaningskosten en eventuele buitengerechtelijke kosten.

Deze buitengerechtelijke kosten worden overeenkomstig de wettelijk bepaalde incassovergoedingen in rekening gesteld.

De bestelling wordt enkel beschouwd als volledig afgesloten indien de verzendfactuur is voldaan.

Automatische leverservice

Deze tekst betreft enkel klanten die een beroep hebben gedaan op onze automatische leverservice. Wanneer u gebruik maakt van deze service, kunt u de nodige informatie vinden op uw facturen en op de pagina waarop u uw eerste bestelling hebt gedaan.

Herhaalde bestellingen worden via onze automatische leverservice verzonden (30 dagen of langer na ontvangst van uw eerste levering). Deze automatische leverservice is vrijblijvend: u kunt op elk gewenst moment opzeggen. Een annulering moet voor de 5e dag van de maand worden bekendgemaakt bij onze klantendienst om de verzending van de maandelijkse levering te vermijden. De automatische leverservice is opgezegd zodra een e-mail van onze klantendienst is ontvangen waarin de annulering wordt bevestigd.

Als u na uw eerste levering niet tevreden bent, kunt u de producten retourneren. Voor uw eerste pakket geldt net als voor elke andere bestelling onze geld-terug-garantie van 14 dagen. Alle kosten, met inbegrip van de kosten van het product zelf, de administratiekosten en de verzendkosten worden vergoed zodra uw retourzending door ons is ontvangen. De automatische leverservice wordt niet beëindigd totdat het eerste pakket is ontvangen, of een kwitantie van uw retourzending door onze klantendienst beschikbaar is gemaakt.

Elke pakket wordt na de eerste verzending niet meer beschouwd als een online aankoop en kan derhalve niet meer geretourneerd worden zodra het is verzonden vanuit ons magazijn.

U kunt de frequentie en de omvang van uw leverservice aanpassen door contact op te nemen met onze klantendienst.

Voor alle automatische leveringen geldt het normale betalingsprogramma. Dit betekent dat op de facturen dezelfde sancties, rente en incassoprocedures van toepassing zijn als vermeld in onze Algemene Zakelijke Voorwaarden.

Persoonlijke gegevens

Na de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan Aliaz, is Aliaz verplicht deze niet door te geven aan derden, behalve partners waarmee Aliaz een overeenkomst heeft voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Aliaz
P.O Box No 7044
14002 Tallinn, Estonia
Estonian PPI license number 238

BTW-nummer: LV40103648335

Geregistreerd in Letland onder het bedrijfsnummer: 40103648335

E­mailadres klantendienst: nl@fatkiller.nu

Printen Als PDF bewaren